திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
உத்திரஞானசிதம்பர மாலை
uttirañāṉasitampara mālai
நெஞ்சோடு நேர்தல் (தில்லையும் பார்வதிபுரமும்)
neñsōṭu nērtal (tillaiyum pārvatipuramum)
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

085. திருவருட்பேறு
tiruvaruṭpēṟu

No audios found!