திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவானந்தப் பற்று
sivāṉantap paṟṟu
நற்றாய் கூறல்
naṟṟāy kūṟal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

074. தலைவி தோழிக்கு உரைத்தல்
talaivi tōḻikku uraittal