திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பொதுநடம்
potunaṭam
அருள் ஆரமுதப் பேறு
aruḷ āramutap pēṟu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

053. திருவருட் பெருமை
tiruvaruṭ perumai

No audios found!