திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
இறை இன்பக் குழைவு
iṟai iṉpak kuḻaivu
கைம்மாறின்மை
kaimmāṟiṉmai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

057. அனுபவ நிலை
aṉupava nilai

No audios found!