திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தோழிக் குரிமை கிளத்தல்
tōḻik kurimai kiḷattal
அடிமைப் பேறு
aṭimaip pēṟu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

082. அருட்பெருஞ்சோதி அடைவு
aruṭperuñsōti aṭaivu

No audios found!