திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அருட்பெருஞ்சோதி அடைவு
aruṭperuñsōti aṭaivu
உத்திரஞானசிதம்பர மாலை
uttirañāṉasitampara mālai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

083. அடிமைப் பேறு
aṭimaip pēṟu

No audios found!