திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அடைக்கலம் புகுதல்
aṭaikkalam pukutal
சிற்சத்தி துதி
siṟsatti tuti
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

066. பற்றறுத்தல்
paṟṟaṟuttal

No audios found!