திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பேரருள் வாய்மையை வியத்தல்
pēraruḷ vāymaiyai viyattal
நடராஜபதி மாலை
naṭarājapati mālai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

096. பொன்வடிவப் பேறு
poṉvaṭivap pēṟu

No audios found!