திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அழிவுறா அருள்வடிவப் பேறு
aḻivuṟā aruḷvaṭivap pēṟu
பொன்வடிவப் பேறு
poṉvaṭivap pēṟu
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

095. பேரருள் வாய்மையை வியத்தல்
pēraruḷ vāymaiyai viyattal

No audios found!