திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
தத்துவ வெற்றி
tattuva veṟṟi
உய்வகை கூறல்
uyvakai kūṟal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

100. பேறடைவு
pēṟaṭaivu