திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
பேறடைவு
pēṟaṭaivu
இறைவரவு இயம்பல்
iṟaivaravu iyampal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

101. உய்வகை கூறல்
uyvakai kūṟal

No audios found!