திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
അനുപവ മാലൈ
aṉupava mālai
ചത്തിയ അറിവിപ്പു
sattiya aṟivippu
Sixth Thirumurai

148. ചത്തിയ വാര്‍ത്തൈ
sattiya vārttai

  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. ചിവംഎ നുംപെയര്‍ക് കിലക്കിയം ആകിഎച് ചെയലുംതന്‍ ചമുകത്തേ
  നവനി റൈന്തപേര്‍ ഇറൈവര്‍കള്‍ ഇയറ്റിട ഞാനമാ മണിമന്‍റില്‍
  തവനി റൈന്തവര്‍ പോറ്റിട ആനന്തത് തനിനടം പുരികിന്‍റാന്‍
  എവന്‍അ വന്‍തിരു വാണൈഈ തിചൈത്തനന്‍ ഇനിത്തുയ രടൈയേനേ.

சத்திய வார்த்தை // சத்திய வார்த்தை

No audios found!