திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
thangkuRuvampu
taṅkuṟuvampu
vaana siRkana
vāṉa siṟkaṉa
Sixth Thirumurai

139. pothu n-ilai aruLvathu
potu nilai aruḷvatu

பொது நிலை அருள்வது // பொது நிலை அருள்வது

No audios found!