திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
pothu n-ilai aruLvathu
potu nilai aruḷvatu
othavatangkaathu
otavaṭaṅkātu
Sixth Thirumurai

140. vaana siRkana
vāṉa siṟkaṉa

வான சிற்கன // வான சிற்கன

No audios found!