திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வான சிற்கன
vāṉa siṟkaṉa
விரைசேர் சடையாய்
viraisēr saṭaiyāy
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

141. ஒதவடங்காது
otavaṭaṅkātu

No audios found!