திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஒதவடங்காது
otavaṭaṅkātu
பசியாத அமுதே
pasiyāta amutē
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

142. விரைசேர் சடையாய்
viraisēr saṭaiyāy