திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
वेत सिकामणिये
vēta sikāmaṇiyē
अऩुपव मालै
aṉupava mālai
Sixth Thirumurai

146. पत नम्पुऱु
pata nampuṟu

பத நம்புறு // பத நம்புறு

No audios found!