திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சண்முகர் கொம்மி
saṇmukar kommi
(பொது) தனித் திருமாலை
(potu) taṉit tirumālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

056. சண்முகர் வருகை
saṇmukar varukai