திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிகாமணி மாலை
sikāmaṇi mālai
எதிர்கொள் பத்து
etirkoḷ pattu
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

032. கலி முறையீடு
kali muṟaiyīṭu

No audios found!