திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருமுல்லைவாயில் திருவிண்ணப்பம்
tirumullaivāyil tiruviṇṇappam
கொடைமடப் புகழ்ச்சி
koṭaimaṭap pukaḻchsi
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

014. காட்சிப் பெருமிதம்
kāṭsip perumitam

No audios found!