திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
காட்சிப் பெருமிதம்
kāṭsip perumitam
திருவருள் வேட்கை
tiruvaruḷ vēṭkai
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

015. கொடைமடப் புகழ்ச்சி
koṭaimaṭap pukaḻchsi