திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
எழுத்தறியும் பெருமான் மாலை
eḻuttaṟiyum perumāṉ mālai
திருப்புகழ் விலாசம்
tiruppukaḻ vilāsam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

021. நெஞ்சொடு நேர்தல்
neñsoṭu nērtal

No audios found!