திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சொடு நேர்தல்
neñsoṭu nērtal
திருச்சாதனத் தெய்வத் திறம்
tiruchsātaṉat teyvat tiṟam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

022. திருப்புகழ் விலாசம்
tiruppukaḻ vilāsam

No audios found!