திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அவத்தொழிற் கலைசல்
avattoḻiṟ kalaisal
அவல மதிக்கு அலைசல்
avala matikku alaisal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

042. நாள் அவத்து அலைசல்
nāḷ avattu alaisal

No audios found!