திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நாள் அவத்து அலைசல்
nāḷ avattu alaisal
ஆனாவாழ்வின் அலைசல்
āṉāvāḻviṉ alaisal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

043. அவல மதிக்கு அலைசல்
avala matikku alaisal

No audios found!