திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெடுமொழி வஞ்சி
neṭumoḻi vañsi
அடிமைத் திறத் தலைசல்
aṭimait tiṟat talaisal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

039. பற்றின் திறம் பகர்தல்
paṟṟiṉ tiṟam pakartal

No audios found!