திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சறிவுறூஉ
neñsaṟivuṟūu
பற்றின் திறம் பகர்தல்
paṟṟiṉ tiṟam pakartal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

038. நெடுமொழி வஞ்சி
neṭumoḻi vañsi

No audios found!