திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சைத் தேற்றல்
neñsait tēṟṟal
நெடுமொழி வஞ்சி
neṭumoḻi vañsi
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

037. நெஞ்சறிவுறூஉ
neñsaṟivuṟūu

No audios found!