திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவண்ண விண்ணப்பம்
tiruvaṇṇa viṇṇappam
கொடைமட விண்ணப்பம்
koṭaimaṭa viṇṇappam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

057. மருட்கை விண்ணப்பம்
maruṭkai viṇṇappam

No audios found!