திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அவலத் தழுங்கல்
avalat taḻuṅkal
அபராதத் தாற்றாமை
aparātat tāṟṟāmai
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

010. பழமொழிமேல் வைத்துப் பரிவுகூர்தல்
paḻamoḻimēl vaittup parivukūrtal

No audios found!