திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவபுண்ணியத் தேற்றம்
sivapuṇṇiyat tēṟṟam
அவலத் தழுங்கல்
avalat taḻuṅkal
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

008. முத்தி உபாயம்
mutti upāyam

No audios found!