திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ഇന്‍പ മാലൈ
iṉpa mālai
ഇരാമനാമ ചങ്കീര്‍ത്തനം
irāmanāma saṅkīrttaṉam
Fifth Thirumurai

060. കണ്‍ നിറൈന്ത കണവന്‍
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ

  തിരുവൊറ്റിയൂര്‍
  അറുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. മൈയ ലഴകീ രൂരൊറ്റി വൈത്തീ രുളവോ മനൈയെന്‍റേന്‍
  കൈയി നിറൈന്ത തനത്തിനുന്തങ് കണ്‍ണി നിറൈന്ത കണവനൈയേ
  മെയ്യിന്‍ വിഴൈവാ രൊരുമനൈയോ വിളംപിന്‍ മനൈയും മികപ്പലവാം
  എയ്യി ലിടൈയാ യെന്‍കിന്‍റാ രിതുതാന്‍ ചേടി യെന്‍നേടി.

கண் நிறைந்த கணவன் // கண் நிறைந்த கணவன்

No audios found!