திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
കണ്‍ നിറൈന്ത കണവന്‍
kaṇ niṟainta kaṇavaṉ
ഇരാമനാമപ് പതികം
irāmanāmap patikam
Fifth Thirumurai

061. ഇരാമനാമ ചങ്കീര്‍ത്തനം
irāmanāma saṅkīrttaṉam

  എഴുചീര്‍ക് കഴിനെടിലടി ആചിരിയ വിരുത്തം
  തിരുച്ചിറ്റംപലം
 • 1. കാരായ വണ്‍ണ മണിവണ്‍ണ കണ്‍ണ കനചങ്കു ചക്ര തരനീള്‍
  ചീരായ തൂയ മലര്‍വായ നേയ സ്രീരാമ രാമ വെനവേ
  താരായ വാഴ്വു തരുനെഞ്ചു ചൂഴ്ക താമോത രായ നമവോം
  നാരായ ണായ നമവാമ നായ നമകേച വായ നമവേ.

இராமநாம சங்கீர்த்தனம் // இராமநாம சங்கீர்த்தனம்