திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
திருவடிப் புகழ்ச்சி
tiruvaṭip pukaḻchsi
நெஞ்சறிவுறுத்தல்
neñsaṟivuṟuttal
முதல் திருமுறை / First Thirumurai

002. விண்ணப்பக் கலிவெண்பா
viṇṇappak kaliveṇpā

No audios found!