திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
விண்ணப்பக் கலிவெண்பா
viṇṇappak kaliveṇpā
சிவநேச வெண்பா
sivanēsa veṇpā
முதல் திருமுறை / First Thirumurai

003. நெஞ்சறிவுறுத்தல்
neñsaṟivuṟuttal