திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சறிவுறுத்தல்
neñsaṟivuṟuttal
மகாதேவ மாலை
makātēva mālai
முதல் திருமுறை / First Thirumurai

004. சிவநேச வெண்பா
sivanēsa veṇpā