திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிவநேச வெண்பா
sivanēsa veṇpā
திருவருண் முறையீடு
tiruvaruṇ muṟaiyīṭu
முதல் திருமுறை / First Thirumurai

005. மகாதேவ மாலை
makātēva mālai