திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
வல்லபை கணேசர் பிரசாத மாலை
vallapai kaṇēsar pirasāta mālai
தனித் திருமாலை
taṉit tirumālai
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

003. கணேசத் திருஅருள் மாலை
kaṇēsat tiruaruḷ mālai