திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
சிங்கபுரிக் கந்தர் பதிகம்
siṅkapurik kantar patikam
ஆனந்த நடனப் பதிகம்
āṉanta naṭaṉap patikam
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

075. தெய்வத் தனித் திருமாலை
teyvat taṉit tirumālai