திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நெஞ்சொடு நெகிழ்தல்
neñsoṭu nekiḻtal
திருக்குறிப்பு நாட்டம்
tirukkuṟippu nāṭṭam
இரண்டாம் திருமுறை / Second Thirumurai

089. பொதுத் தனித் திருவெண்பா
potut taṉit tiruveṇpā

No audios found!