திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆற்றா விரக்கம்
āṟṟā virakkam
பணித்திறஞ் சாலாப் பாடிழிவு
paṇittiṟañ sālāp pāṭiḻivu
ஐந்தாம் திருமுறை / Fifth Thirumurai

023. ஏழைமையின் இரங்கல்
ēḻaimaiyiṉ iraṅkal