திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அடியார் பேறு
aṭiyār pēṟu
அவா அறுத்தல்
avā aṟuttal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

011. ஆன்ம விசாரத் தழுங்கல்
āṉma visārat taḻuṅkal

No audios found!