திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆன்ம விசாரத் தழுங்கல்
āṉma visārat taḻuṅkal
திருவருள் விழைதல்
tiruvaruḷ viḻaital
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

012. அவா அறுத்தல்
avā aṟuttal

No audios found!