திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அத்துவித ஆனந்த அனுபவ இடையீடு
attuvita āṉanta aṉupava iṭaiyīṭu
பிள்ளைச் சிறு விண்ணப்பம்
piḷḷaich siṟu viṇṇappam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

018. திருக்கதவந் திறத்தல்
tirukkatavan tiṟattal

No audios found!