திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
நற்றாய் கூறல்
naṟṟāy kūṟal
தலைவி தலைவன் செயலைத் தாய்க் குரைத்தல்
talaivi talaivaṉ seyalait tāyk kuraittal
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

076. பாங்கி தலைவிபெற்றி உரைத்தல்
pāṅki talaivipeṟṟi uraittal

No audios found!