திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஜோதியுள் ஜோதி
jōtiyuḷ jōti
இது நல்ல தருணம்
itu nalla taruṇam
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

120. அஞ்சாதே நெஞ்சே
añsātē neñsē