திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அஞ்சாதே நெஞ்சே
añsātē neñsē
என்ன புண்ணியம் செய்தேனோ
eṉṉa puṇṇiyam seytēṉō
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

121. இது நல்ல தருணம்
itu nalla taruṇam