திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
ஆடிய பாதம்
āṭiya pātam
அற்புதம் அற்புதமே
aṟputam aṟputamē
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

126. அபயம் அபயம் அபயம்
apayam apayam apayam