திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
அபயம் அபயம் அபயம்
apayam apayam apayam
ஆணிப்பொன்னம்பலக் காட்சி
āṇippoṉṉampalak kāṭsi
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

127. அற்புதம் அற்புதமே
aṟputam aṟputamē