திருமுறைகள்

Thirumurai

1
2
3
4
5
6
மெய்யருள் வியப்பு
meyyaruḷ viyappu
அம்பலவாணர் அணையவருகை
ampalavāṇar aṇaiyavarukai
ஆறாம் திருமுறை / Sixth Thirumurai

113. அம்பலவாணர் வருகை
ampalavāṇar varukai